Okulumuz

Değerli Anne ve Babalar;

 

               İnsan hayatının temeli ile ilgili karar verdiğimiz ve en önemli basamak olan 'okul öncesi' dönemde; Ülkemizin değerlerine bağlı,  Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde, mutlu, özgüvenli, yaratıcı, üretken, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirebilmek için doğru adımlar atmak oldukça önem taşımaktadır.

 

           Uğur Böceği Anaokulları olarak, hür ve çağdaş bir toplumun temellerinin, sağlam bir eğitimden geçtiğine inanarak 11 yıldır birlikte olmanın, bu alanda hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktayız. 

 

             Bu nedenle nitelikli bir okulöncesi eğitiminin, çocukların yaşam kalitesini arttırarak onların gelişimlerini olumlu bir biçimde etkilediği bilmekteyiz.

             Amacımız; Okul Öncesi Eğitim alan tüm çocukların ihtiyaç duydukları her alanda onları desteklemek, gelişim süreçlerini hızlandırmak, tüm gelişim alanlarında tam bağımsız hareket edebilme becerisi kazandırarak hem özgüvenlerini geliştirmek, hem de onları ilköğretime hazır hale getirmektir.

 

           Okul öncesi dönem; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan, çocukların daha sonraki yaşamlarında rol oynayan, bedensel, psikomotor, duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve değiştiği bir süreçtir.

 

         Eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve insanların ileriki yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Çocukta zekâ gelişiminin %70’ lik kısmı yedi yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin 3/2'lik bölümü okul öncesi dönemde tamamlanmaktadır.

 

         Uğur Böceği Anaokullarının her öğrencisinin farklı ve eşsiz olduğunu biliyoruz, bu nedenle de okul öncesi eğitimde, uygulamalı eğitim(yaparak ve yaşayarak öğrenme) , çoklu zekâ ve proje tabanlı eğitim modeline göre planlanmış eğitim programları, çok yönlü eğitim materyalleri, yabancı dil eğitimi ve etkinliklerle her öğrencinin içindeki cevheri keşfediyoruz.

 

         İçinde sevgi barındırmayan, inançla yapılmayan bir eğitimin başarıya ulaşması çok zordur. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesinde sevginin, birbirimize olan güvenin mucizeler yaratabildiğini biliyoruz.

 

Bir Çin atasözünde “Dünyada bir tek güzel çocuk vardır, bütün anne ve babalar o çocuğa sahiptir.” denilirken, biz de diyoruz ki; çocuklarımız bizim sadece işimiz değil, mutluluğumuz, gururumuz ve neşemizdir.

 

Kurumumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve güveniniz için teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz.

Saygılarımla,

 

Ayşe UĞUR

 

Uğur Böceği Anaokulları Kurucusu