Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirisel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak sanat etkinlikleri çocuğun kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklarına saygı duymasına da yardımcı olur.

 

Küçük grup çalışması olarak planlanan, çocukların ilgi ve gereksinimlerine yönelik olarak bireysel olarak da uygulanabilen etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri bir öğrenme merkezinde yapılabileceği gibi gün içinde ayrı bir etkinlik olarak da yer alabilir. Süreç tek bir ürün ortaya çıkarmak amaçlı planlanmaz. Grubun sayısına ve özelliğine göre çeşitli etkinlikler ve etkinliklerle ilgili materyaller hazırlanır, çocuğa seçme fırsatı tanınır.

 

Örneğin; çeşitli sanatsal tekniklerin ve artık materyallerin kullanıldığı kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları, bir sanatçının atölyesi ziyaret edilir, bir müze, tiyatro, sinema veya galeriye gezi düzenlenir.

 

OKUL ÖNCESİ ÇAĞDA ÇOCUKLARLA MÜZİK VE RİTİM EĞİTİMİ

 

Müzik eğitimi, okul öncesi çağlarda bireyin gelişimi için çok önemlidir. Erken yaşlarda müzikle tanışan çocuklar yeteneklerinin gelişimi ve yaratıcılıkları konusunda ilerleme göstermektedirler. Özellikle de insanoğlunun daha anne karnındayken tanıştığı ritim duygusunun küçük yaşlarda çeşitli yöntemlerle eğitmenler yardımıyla geliştirilmesi müzik eğitimine temel oluşturmaktadır. Çocukların ritim eğitimini kolay algılaması ve tepkide bulunması aslında doğuştan itibaren içlerinde bulunan ritim duygusunun açığa çıkarılmasıdır. Duyduğu ritimleri aynı şekilde aktarabilme, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, müzikle hareket edip durabilme, dinlemeyi öğrenme, bir enstrüman çalabilmeyi öğrenme ritim eğitiminin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda çocuk üzerinde zamanlama duygusu, konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, grup çalışmasını öğrenme gibi çok önemli gelişimler gözlemlenir. Böylece çocuğun bir grup içerisinde birey olarak uyum sağlaması; özgüveninin gelişmesinde, sosyalleşmesinde, kendi yeteneklerini keşfetmesinde, paylaşmayı öğrenmesinde, kendini kontrol edebilmeyi, durabilmeyi öğrenmesinde büyük önem taşımaktadır. 

 

Yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin bireyin diğer alanlardaki gelişimine ve başarısına da katkıda bulunduğunu göstermiştir. Konsantrasyonun arttırılması, sosyalleşme, kendini ifade edebilme konularında fayda sağlayan müzik eğitimi için okul öncesi dönem en önemli dönemlerdir. Ritim eğitimi müzikte temel eğitimdir. Çocukların ritmik yetenekleri, dinlemeleri, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ritim eğitimi verilirken öğretilen enstrümanın doğru tutulması, doğru sesleri çıkarabilmek için yapılması gerekenler, oturuş pozisyonu, ellerin doğru kullanılması, temiz seslerin çıkarılması konusunda eğitimcilerin doğru yaklaşımları çok önemlidir. Özellikle okul öncesi çağda, ritim eğitiminde eğitmenin çocuklara yaklaşımı çok önemlidir. Oyunlarla yapılan eğitimde hem çocuklar çok eğlendikleri için çabuk öğrenecekler, hem de kalıcı ve etkili bir öğrenme sağlanacaktır. Eğitim süresince çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri için gereken durumlarda ve zamanlarda serbest bırakılmaları, keşfetmelerinin sağlanması çok faydalıdır. Grup çalışmalarında çocukların birbirlerini dinlemeleri, çalınan enstrümanları tanımaları, farklı enstrümanları bir arada kullanmaları konusunda iyi bir eğitim gereklidir.

 

Müzikal yetenek doğuştan gelmekle birlikte doğru yönlendirmeler ve eğitimlerle geliştirilmesi de mümkündür. Çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda yapılması gerekenler için  yukarıda bahsettiğim gibi iyi bir eğitmenin yanı sıra ailenin yönlendirmesi de önemlidir.Evde; eğitmenin yönlendirmesiyle müzik dinletilmesi, müzik ile birlikte çocuğun kullanabileceği ritim enstrümanlarının çocuğun ulaşabileceği ve görebileceği yerlerde tutulması, anne, baba, kardeşler vb. kişilerin çocuğu zorlamadan ve talep etmeden kendilerinin enstrümanları alarak müziğe eşlik etmeleri, böylece çocuğa model olmaları yapılacak şeylerden bazılarıdır. Hafta sonları oyuncak mağazalarının gezildiği gibi müzik mağazaları gezilebilir, çocuğun müzik dünyası genişletilebilir, hatta müzik mağazasından küçük efektif ritim enstrümanları çocuğun kendi seçimi doğrultusunda alınabilir. İlerleyen  yaşlarda çocuğun çalmak isteyeceği enstrümanı kendisinin görerek ve isteyerek seçmesi sağlanabilir. Alınan efektif enstrümanlar müziğe eşlik etmek için kullanıldığında, çocuğun müziği dinlemesi, tempoyu yakalaması, sesleri ayırt edebilmesi konularında gelişim sağlanacaktır.